Project Cuddle box

Ontwikkeling Cuddle box

Spinder Stalinrichting ontwikkelt in samenwerking met Vetvice een nieuw concept: De Cuddle box. De Cuddle box is een systeem dat zorgt voor eenvoudig en veilig toegang tussen koe en kalf, alsook tussen boer en koe. Het doel van het project is dat er een opfokmethode komt waarbij de natuurlijke band tussen kalf en moederkoe weer een functie krijgt. Er worden drie verschillende prototypes gebouwd door Spinder Stalinrichting. Vetvice adviseert Spinder bij het ontwikkelen van de prototypes en de adviseur van Vetvice brengt bezoeken aan de melkveebedrijven waar de prototypes worden getest.

Update: Innovation Award EuroTier 2016 toegekend aan Cuddle box!

Lees meer...

EU vlag

De hierboven genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Document: VIA - Cuddle box